VIP特權 1 2 3 4 5 6
VIP標識
每日工資(天天幣)
每日工資(游戲幣)
打碼獎勵加成 % % % % % %
體驗獎勵加成 % % % % % %
試玩獎勵加成 % % % % % %
理財獎勵加成 % % % % % %
購買VIP 充值天天幣 領VIP工資
VIP簽到 第1天 第2天 第3天 第4天 第5天 第6天 第7天
天天幣 100 200 300 400 500 600 700
JOB經驗 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp
VIP經驗 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp
購買VIP 充值天天幣
會員須知

1.每日工資會在當天登錄后自動發放;
2.最終解釋權歸本站所有。

竟彩网主页